Menu aplikace Corso-Court

Aplikace umožňuje přístup k mnoha nadstandardním službám, které Skanska nabízí ve svých budovách.