Magazín CityBee

V roce 2012 jsme vydali dvě čísla městského lifestylového magazínu.